Dôležité informácie

Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vírusovou infekciou COVID-19

  1. Výročnej konferencie SUS sa môžu zúčastniť:

Dôležitá informácia:

V záujme zabezpečenia prezenčnej formy 28. Výročnej konferencie SUS v termíne 22. – 24. 9. 2021 v hoteli Hilton, Košice a v súvislosti s prijatým novým COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že pokiaľ okres Košice bude v inom než zelenom stupni rizika, bude účasť na tomto odbornom podujatí podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

 *Kompletne zaočkovaní – osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

V prípade, že bude vládou nariadený obmedzený počet účastníkov, uplatníme pravidlo akceptovania registrácie podľa časového poradia prihlášok. Prednosť pri účasti budú mať skôr prihlásení.

DȎLEŽITÉ INFORMÁCIE

Prihlásenie abstraktov (elektronicky): do 03. 9. 2021
Akceptácia abstraktu do 6. 9. 2021
Informácia o akceptácii abstraktu (elektronicky na mailovú adresu): do 3. 9. 2021
Rezervácia ubytovania: do 16. 8. 2021
Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku: do 20. 8. 2021

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Dátum: 22. – 24. september 2021
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton
Hlavná 1, 040 01 Košice

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština

Technika prezentácie: dataprojekcia, videoprojekcia, elektronický poster

ABSTRAKTY

Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.sus2021.sk

Vedecký výbor rozhodne o zaradení práce do kategórie elektronický poster s prednáškou alebo elektronický poster bez prednášky. Abstrakty prosíme pripraviť vo formáte A4 pdf, alebo MS Word.

KREDITY

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov CME.