doc. MUDr. Jiří Herman, PhD

Pracoviště: II. Chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6,775 20 Olomouc,: jiriherman@seznam.cz

 

Lékař

Pregraduální vzdělání:

Gymnázium v Olomouci – Hejčíně

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, promoce v roce 1987

 

Akademická kvalifikace:

Státní doktorská zkouška  (Ph.D.) – 2000

Habilitace    2003

 

Odborná kvalifikace

Atestaci z chirurgie I. stupně – 1991,

Atestaci z chirurgie II. stupně – 1996.

Nadstavbová specializace v oboru cévní chirurgie – 2001

 

Publikační činnost

Autor a spoluautor 91 publikací, 276 přednášek, autor 2 monografie, spoluautor 1 monografie, 104 citací