MUDr. Július Janek, PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Július Janek, PhD.

Oddelenie: Klinika transplantačnej chirurgie SZU

Pracovná činnosť: prednosta

 

Stredoškolské vzdelanie: 

1984 – 1988 

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

 

Vysokoškolské vzdelanie:

1988 – 1994 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava

 

Ďalšie vzdelanie:

1997 špecializačná skúška v odbore chirurgia I. stupeň

2002 špecializačná skúška v odbore chirurgia II. Stupeň

2005 špecializačná skúška v odbore cievna chirurgia

2013 – 2018 

doktorandské štúdium, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, ukončené akademickým titulom philosophiae doctor – PhD.

 

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

2019 – 2023 

národný reprezentant za Slovensko v ESVS – European Society for Vascular Surgery

 

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

2008 – 2020 

primár – Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

 

Študijné pobyty:

 • 29.10. – . 16.11. 2018 

Asan Medical Center, Seoul, South Korea, Liver transplantation and Hepatobiliary surgery, profesor Lee Sung-Gyu 

 

 • 9.9. – 10.10. 2018 

The 6th ELITA Split Liver Course, Ghent, Belgium, profesor Xavier Rogiers

 

 • 13.6. – 1.7. 2016 

Asan Medical Center, Seoul, South Korea, Liver transplantation and Hepatobiliary surgery, profesor Lee Sung-Gyu 

 

 • 14.3. – 15.3. 2014 

5th International Tübingen Symposium on Pediatric Solid Tumors, Deutschland, profesor Jörg Fuchs

 

 • 25.11. – 2.12. 2007 

Klinika transplantační a cévní chirurgie, IKEM Praha, Česká republika, profesor Miloš Adamec

 

 • 18.6. – 19.6. 2007 

Vascular Syneture Masterclass, Tyco Education Center, Elancourt, France, profesor Mike Horrocks

 

 • 2.10. – 1.12. 2006 

Honorary Observership in Vascular Surgery, St. Mary’s Hospital NHS Trust, London, United Kingdom, profesor John Wolfe

 

 • 1.5. – 30.11. 2004 

Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, Bratislava, Slovenská republika, profesor Vladimír Šefránek

 

 • 1.10. – 31.10. 2003 

Klinika transplantační a cévní chirurgie, IKEM Praha, Česká republika, profesor Miroslav Ryska

 

 • 1.8. – 30.9. 1999 

Chirurgische Universitätsklinik, Ruhr Universität Bochum, Deutschland, profesor Martin Büsing

 

 • 1.8. – 30.8. 1998 

Klinika transplantační a cévní chirurgie, IKEM Praha, Česká republika, profesor Miroslav Ryska

 

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS

European Society for Vascular Surgery – ESVS

Slovenská transplantologická spoločnosť

Slovenská lekárska komora