Dr. Michal Adam

Vzdělání

Lekárska fakulta – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
1999 – 2005, Všeobecné lekárstvo

Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
1995 – 1999

Doplňující informace o vzdělání
Jsem vlastníkem certifikátu lektora v ultrazvukem naváděné regionální anestezii.

Kurzy a školení

Atestace v oboru algeziologie
2017 – 2019, IPVZ

Atestace v oboru anesteziologie a intenzivní medicína
2005 – 2010, IPVZ

Průběh zaměstnání

Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno
2005 – dosud, Lékař
Od roku 2005 jsem pracoval jako anesteziolog v přípravě na atestaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Po úspěšném složení atestační zkoušky jsem pracoval jako zástupce ordináře na ortopedické klinice v pozice anesteziolog a zároveň plnil funkci školitele. Od roku 2017 jsem začal pracovat v Centru pro léčbu chronické bolesti .V roce 2019 jsem obdržel  certifikát  z nástavbového oboru algeziologie. Od  roku 2021 pracuji na  plný úvazek pro společnost EuroPainClinics Brno a.s. jako  invazivní algeziolog. Momentálně jsem v přípravě na  certifikát  FIPP.