MUDr. Tomáš Bureš

 • narodil se v roce 1975 v Kladně
 • v roce 2000 promoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • od roku 2000 pracoval jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno
 • v roce 2003 získal 1. atestaci v oboru všeobecná chirurgie
 • dále se stal členem týmu cévní chirurgie a v roce 2008 získal specializaci v oboru cévní chirurgie
 • od roku 2011 působil jako zástupce primáře a zároveň vedoucí týmu cévní chirurgie Oblastní nemocnice Kladno
 • Od roku 2004 se věnuje metodám intervenční léčby varixů a dalším miniinvazivním technikám v této oblasti
 • průběžně se dále vzdělává a pravidelně se účastní domácích i zahraničních odborných akcí zaměřených zejména na cévní a kýlní chirurgii
 • je členem České společnosti kardiovaskulární chirurgie a Evropské společnosti kardiovaskulární chirurgie, dále je členem České chirurgické společnosti JEP, České herniologické společnosti a Evropské herniologické společnosti
 • od roku 2015 je odborným garantem a školitelem metody ClariVein – pravidelně pořádá praktické workshopy pro české, ale i zahraniční lékaře
 • v roce 2019 založil nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na ambulantní a jednodenní chirurgii a ortopedii – působí jako hlavní lékař a jednatel společnosti